BADANIE HOLTER EKG

Ambulatoryjne monitorowanie EKG ( holterowskie badanie elektrokardiograficzne) polegające na stałym zapisie czynności serca w okresie 24 godzin. Badanie te wykonuje się w celu wychwycenia zaburzeń rytmu serca ,ocenie skuteczności podawanych leków antyarytmicznych oraz czynności rozrusznika serca. Brak przeciwwskazań do wykonania badania. Badanie jest całkowicie bezpieczne i może być powtarzane - wykonywane jest ono u pacjentów w każdym wieku również u kobiet w ciąży.

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADANIA HOLTER EKG

1. Na badanie należy się zgłosić w luźnym ubraniu, by można było przykryć założone elektrody oraz aparat zapisujący pracę serca.
2. Przed badaniem w domu należy wziąć prysznic, nie należy stosować po myciu balsamów bądź innych środków nawilżających/natłuszczających.
3. U mężczyzn może być konieczne wydepilowanie klatki piersiowej.
4. Przed założeniem elektrod wskazane jest odtłuszczenie skóry oraz złuszczenie naskórka specjalnym żelem.
5. Elektrody umieszcza się w odpowiednich miejscach następnie podłącza się je z kablami rejestratora i zabezpiecza plastrem w celu uniknięcia rozłączenia.
6. Urządzenie rejestrujące mocuje się za pomocą paska na wysokości talii.
7. Pacjent powinien poinformować personel medyczny o:
                         - pracy polegającej na przebywaniu w bezpośredniej bliskości urządzeń elektrycznych o dużej mocy,
                         - pracy w pomieszczeniach, w których występują łatwopalne gazy, opary substancji łatwopalnych,
                         - praca odbywa się w środowisku bogatym w tlen, w dużym zanieczyszczeniu pyłowym.
                         - o planowanych zabiegach rehabilitacyjnych.
8. Leki przyjmowane na stałe zażyć o zwykłej porze ,chyba że lekarz zalecił inaczej, wtedy należy zastosować się do jego wskazówek.
9. Pacjent musi unikać zamoczenia rejestratora ( zakaz mycia się, kąpieli, pływania).
10. Pacjenta informuje się że nie wolno wyciągać baterii lub karty pamięci w czasie badania z aparatu oraz przecinać kabli łączących elektrody
z aparatem.

11. W trakcie badania nie zaleca się używania poduszek i koców elektrycznych.
12. Poinformowanie pacjenta o nieużywaniu lub ograniczeniu używania telefonu komórkowego, kuchenki mikrofalowej – urządzenia mają wpływ
na jakość badania.

13. Informuje się pacjenta aby na drugi dzień przyszedł na zdjęcie Holtera EKG:
                         - dyskietka zostaje wgrana w system,
                         - po wynik chory przychodzi po 2 do 3 tygodni,
                         - badanie musi przejść analizę lekarską,
                         - po otrzymaniu wyniku badania pacjent udaje się do swojego lekarza prowadzącego.

SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 29 / Zygmunta Starego 20
44-100 Gliwice

www.szpital4.gliwice.pl