BADANIE KAŁU

KIEDY I PO CO SIĘ JE PRZEPROWADZA ?

Ogólne badanie kału wykonuje się, by potwierdzić lub wykluczyć choroby zakaźne układu pokarmowego. Przyczynami tych chorób są zwykle wirusy, bakterie, grzyby, pierwotniaki i pasożyty. Badanie kału jest też częścią diagnostyki zaburzeń wchłaniania pokarmów. Na podstawie analizy próbki kału stwierdza się także występowanie krwawienia z przewodu pokarmowego – to badanie kału jest pomocne w wykrywaniu raka jelita grubego.

Badanie kału w sanepidzie, czyli badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych, wykonuje się przed podjęciem pracy, w której można przenieść na innych choroby zakaźne.

PRZYGOTOWANIE, POBRANIE PRÓBKI

Badanie wykonuje się w pozycji leżącej na wznak , w razie potrzeby z podgłówkiem, wałkiem pod kolanami, z dostępem do klatki piersiowej, kostek oraz nadgarstków . Skóra powinna być wcześniej przygotowana (przemyta roztworem spirytusu lub specjalnym płynem , żelem do EKG). Następie umieszczane są elektrody na ciele badanego i wprowadza się dane pacjenta (imię, nazwisko, płeć) do aparatu. Zapis zostaje wykonany w czasie spokojnego oddychania. Po wykonanym badaniu elektrody zostają wydezynfekowane zgodnie z obowiązującą instrukcją. Każdemu pacjentowi kładzie się czyste prześcieradło jednorazowe na kozetkę.

SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 29 / Zygmunta Starego 20
44-100 Gliwice

www.szpital4.gliwice.pl