Ochrona danych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE SZPITALA

RODO - Przetwarzanie danych Pacjentów

RODO - Przetwarzanie danych osób przebywających na terenie szpitala w systemie monitoringu wizyjnego

RODO - Przetwarzanie danych przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej przez Pacjenta

RODO - Przetwarzanie danych przecowników zatrudnionych na umowę o prace oraz osób fizycznych zawierających umowe cywilnoprawną

Ustawa o ochronie danych osobowych

SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 29 / Zygmunta Starego 20
44-100 Gliwice

www.szpital4.gliwice.pl