Odwiedziny

Zasady odwiedzin Pacjentów hospitalizowanych w czasie trwania pandemii Sars-CoV-2

>>> .PDF (Zarządzenie NR 8/2022) <<<

SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 29 / Zygmunta Starego 20
44-100 Gliwice

www.szpital4.gliwice.pl