Odwiedziny

Odwiedzanie chorych przez osoby bliskie zalecane jest:

Poniedziałek - Piątek
15.00 - 19.00

W dni wolne od pracy i święta
09.00 - 19.00

W tym samym czasie u chorego może przebywać nie więcej niż 3 osoby.
Odwiedziny w innym niż w/w czasie mogą się odbywać w uzasadnionych przypadkach za zgodą lekarza dyżurnego.

W szpitalu obowiązuje zakaz odwiedzin i sprawowania dodatkowej opieki nad pacjentem dla osób z objawami infekcji albo chorych zakaźnie.

W uzasadnionych przypadkach mogą być wprowadzone ograniczenia w zakresie odwiedzin pacjentów.

SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 29 / Zygmunta Starego 20
44-100 Gliwice

www.szpital4.gliwice.pl