PLAN SZPITALA

Szpital w lokalizacji przy ul. Kościuszki 29

POZIOM 0

POZIOM 1

POZIOM 2

POZIOM 3

Szpital w lokalizacji przy ul. Zygmunta Starego 20

POZIOM 0

POZIOM -1

POZIOM 2

POZIOM 1

POZIOM 3

SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 29 / Zygmunta Starego 20
44-100 Gliwice

www.szpital4.gliwice.pl