Pomoc medyczna w nocy i święta

Rejestracja: 508-801-692

ZASADY KORZYSTANIA Z NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZPITALU MIEJSKIM NR 4 W GLIWICACH SP. Z O. O.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 08:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 08:00 do godziny 08:00 dnia następnego. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i udzielane bez skierowania w dowolnym gabinecie nocnej opieki. Świadczenia zdrowotne realizowane są w gabinecie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i nie są związane z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego zapisany jest pacjent.

Świadczenia te są udzielane w lokalizacji przy Zygmunta Starego 20

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

W dni ustawowo wolne od pracy całodobowo oraz w dni powszednie w godzinach od 18:00 do 08:00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurnego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Każdy ubezpieczony, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy nocnej  i świątecznej opieki zdrowotnej, tam gdzie ma najbliżej.

W razie potrzeby lekarz dyżurny może skierować pacjenta do szpitala lub wezwać kartkę pogotowia.

Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, gdy:

SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 29 / Zygmunta Starego 20
44-100 Gliwice

www.szpital4.gliwice.pl