Prawa pacjenta

Dz. U. 2019 poz. 1127 z późn. zm.

>>> Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta <<< Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta

SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 29 / Zygmunta Starego 20
44-100 Gliwice

www.szpital4.gliwice.pl