Rejestracje

W naszym Szpitalu można skorzystać z opieki lekarzy specjalistów aż w 17 poradniach specjalistycznych.

Rejestracja telefoniczna:

Dla lokalizacji Zygmunta Starego 19 i 20
poniedziałek - piątek 7:30 – 18:00

tel. 32 330 83 13, 32 330 83 96

Nocna i Świąteczna
508-801-692

Nie rejestrujemy do Poradni:

Dla lokalizacji Kościuszki 29
poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30

Tel. (32) 461 32 66, (32) 461 33 80

Skierowanie do poradni specjalistycznej wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli lekarz POZ / lekarz rodzinny lub lekarz specjalista z poradni specjalistycznej albo szpitala, który ma kontrakt z NFZ, prowadzący leczenie pacjenta i stwierdzający potrzebę wykonania danego badania (w przypadkach uzasadnionych medycznie).

Dokumenty wymagane przy rejestracji:

Skierowanie nie jest potrzebne do:

Skierowania nie muszą także przedstawiać następujące osoby:

Ustalanie terminu wizyty:

Poza kolejnością przyjmowane są uprawnione osoby:

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,
uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, kobiety w ciąży (od 01.01.2017r.),

Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 01.01.2017r.)
działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017r.), osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018r.).

WAŻNE INFORMACJE

ORGANIZACJA PRACY PORADNI W SZPITALU

Pacjent w dniu wizyty zgłasza się bezpośrednio do poradni na wyznaczoną godzinę. W przypadku wizyty w  poradni rehabilitacyjnej, kardiologicznej, reumatologicznej, pediatrycznej pacjent przed wizytą musi zgłosić się do rejestracji ogólnej . Wizyty odbywają się zgodnie z kolejnością zarejestrowania tj. według ustalonych godzin. Wyjątkiem od tej reguły są sporadyczne sytuacje, gdzie w trakcie przyjmowania pacjentów musi zostać przyjęty pacjent uprawniony np. kombatant czy zasłużony honorowy dawca krwi lub musi się odbyć pilna konsultacja pacjenta z oddziału szpitalnego.

SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 29 / Zygmunta Starego 20
44-100 Gliwice

www.szpital4.gliwice.pl