Udostępnienie Dokumentacji

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

Druk wniosku można pobrać ze strony lub osobiście w Rejestracji do Poradni dla lokalizacji przy ul. Zygmunta Starego 19 – były Dom Dziecka oraz w punkcie informacyjnym dla lokalizacji Szpitala przy ul. Kościuszki 29.

Wypełniony wniosek można :

Wzory wniosków:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego do udostępnienia dokumentacji medycznej dziecka

Cennik usług ksera dokumentacji medycznej

Lokalizacja: ul. Zygmunta Starego 20

44-100 Gliwice
kontakt: 32 330 84 00

LOKALIZACJA: UL. KOŚCIUSZKI 29

44-100 Gliwice
kontakt: 32 461 33 33