Sukces w batalii z chorobami serca.
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach włączony do sieci kardiologicznej

    Objęcie województwa śląskiego pilotażowym programem opieki nad pacjentami z chorobami układu krążenia w ramach sieci kardiologicznej sprawiło, że Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach znalazł się na liście jedenastu podmiotów zakwalifikowanych do roli ośrodków współpracujących poziomu II i zweryfikowanych pod kątem spełnienia wymogów określonych przez Ministerstwo Zdrowia. Regionalnym ośrodkiem koordynującym będzie Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

   Najważniejszą korzyścią dla pacjentów jest maksymalne skrócenie czasu oczekiwania od wystąpienia objawów do postawienia diagnozy i podjęcia skutecznego leczenia. Chory może z przychodni - czyli z podstawowej opieki zdrowotnej - trafić bezpośrednio do oddziału zajmującego się diagnostyką danego schorzenia. Otrzymaliśmy właśnie potwierdzenie włączenia do sieci z Narodowego Funduszu Zdrowia. Fakt, że gliwicka kardiologia jest na tzw. shortliście to wyróżnienie i dowód na to, że jesteśmy cenionym ośrodkiem z bardzo dobrymi wynikami leczenia – podkreślił Przemysław Gliklich, prezes Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach.

    Program został stworzony dla czterech grup pacjentów: chorych z niewydolnością serca, których, niestety, ciągle przybywa, osób z chorobami zastawkowymi, w szczególności chodzi tu o stenozę aortalną u seniorów, trzecia grupa to chorzy z zaburzeniami rytmu serca, czwarta: pacjenci z nadciśnieniem tętniczym opornym i wtórnym wymagający specjalnego nadzoru – wyjaśnił dr n.med. Tadeusz Zębik, ordynator oddziału kardiologii Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach.

   Zadaniem ośrodków II poziomu – takich jak Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach - będzie diagnostyka i ustalanie planu leczenia pacjentów objętych programem pilotażowym, wyznaczenie koordynatora leczenia kardiologicznego, zapewnienie możliwości umawiania oraz zmiany terminu badań diagnostycznych i wizyt lekarskich; gromadzenie danych o świadczeniach opieki zdrowotnej z zakresu diagnostyki pacjentów, dla których ustalono plan leczenia oraz analiza danych uzyskanych na podstawie ankiet, sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności.

SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 29 / Zygmunta Starego 20
44-100 Gliwice

www.szpital4.gliwice.pl