Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach z certyfikatem w zakresie spełnienia wymagań normy ISO 9001

Podmioty medyczne posiadające certyfikaty jakościowe stają się bardziej konkurencyjne i wiarygodne na rynku ponieważ dysponują namacalnym dowodem na panujące w nich bezpieczeństwo, ład i gospodarność. Certyfikat w zakresie spełnienia normy ISO 9001 ma wpływ na punktową ocenę oferty składanej do Narodowego Funduszu Zdrowia w postępowaniach konkursowych na świadczenia medyczne. Szpital certyfikowany otrzymuje dodatkowe punkty.

Posiadanie certyfikatu ISO 9001: 2015 umożliwia zawarcie umów z podmiotami zewnętrznymi na wykonywanie usług związanych z diagnostyką laboratoryjną lub usług z zakresu sterylizacji sprzętu medycznego. Przygotowania do procesu certyfikacji trwały około dziewięciu miesięcy. W tym czasie udało się wdrożyć wiele procedur zapewniających pacjentom bezpieczeństwo, a części administracyjnej Szpitala porządek i gospodarność. Oczywiście działania te wymagały dużego nakładu pracy ze strony pracowników, za co należą się im szczególne podziękowania.

SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 29 / Zygmunta Starego 20
44-100 Gliwice

www.szpital4.gliwice.pl