Polityka jakości

Misja szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach:

„Kompleksowe i profesjonalne udzielanie świadczeń zdrowotnych
ukierunkowanych na potrzeby i oczekiwania pacjentów"

Brzmienie Misji zobowiązuje Nas do ciągłego doskonalenia jakości udzielanych świadczeń przy palnym poszanowaniu praw, Intymności i godności człowieka. W odniesieniu do szczególnego dobra, jakim jest zdrowie i życie pacjentów, spełnienie Jego oczekiwań było, jest i zawsze będzie celem naszych dążeń.

Dążenia te wyrażają się poprzez:

Zarząd Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach jest świadomy odpowiedzialności za realizację celów zawartych w Polityce Jakości deklaruje zapewnienie odpowiednich środków niezbędnych do prawidłowego wdrożenia, utrzymania i funkcjonowania systemu Zarządzania Jakością

Wszystkich Pracowników czynię odpowiedzialnymi za realizacje Polityki Jakości w zakresie ich stanowisk pracy, jak również zobowiązany do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów i usług.

Prezes Zarządu Szpitala
Przemysław Gliklich

ŹRÓDŁO PDF

SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 29 / Zygmunta Starego 20
44-100 Gliwice

www.szpital4.gliwice.pl