Oddział Anestezjologiczny

Na oddziale wykonywane są wysokospecjalistyczne procedury diagnostyczne oraz terapeutyczne takie jak monitorowanie inwazyjne i nieinwazyjne rzutu serca, terapie nerkozastępcze CVVH, CVVHD, CVVHDF. Prowadzona jest wentylacja zastępcza zarówno inwazyjna jak i nieinwazyjna oraz wysoko przepływowa tlenoterapia oddechowa. Dysponujemy nowoczesnym systemem monitorującym, respiratorami umożliwiającymi prowadzenie nowoczesnych metod wentylacji.

Kadra

Kierownik

lek. Jerzy Szczyrzyca

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Barbara Antoniak

LOKALIZACJA: ul. Zygmunta Starego 20

TELEFON: (32) 33-08-326

Hospitalizacja oraz zabiegi dodatkowe

Oprócz pracy w Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej zespół anestezjologiczny:

Najczęstszymi przyczynami hospitalizacji są:

SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 29 / Zygmunta Starego 20
44-100 Gliwice

www.szpital4.gliwice.pl