Oddział Chirurgii Dziecięcej

ODDZIAŁ CZASOWO ZAWIESZONY

KADRA

Ordynator

Dr n. med. Piotr Łopata

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Barbara Grzymała- Turzańska

Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

TELEFON: (32) 46-13-253

LOKALIZACJA: ul. Tadeusza Kościuszki 29

NA ODDZIALE WYKONYWANE SĄ OPERACJE

  1. naczyniaków wczesnodziecięcych
  2. oparzeń
  3. ran przewlekłych
  4. następstw urazów

Lekarze zajmują się leczeniem:

SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 29
44-100 Gliwice

www.szpital4.gliwice.pl