Oddział Chirurgii Dziecięcej

Oddział Chirurgii Dziecięcej leczy pacjentów od 1 miesiąca życia do skończenia 18 roku życia.

Oddział dysponuje 30 łóżkami oraz posiada własny blok operacyjny. Pacjenci przyjmowani są zarówno w trybie pilnym jak i do planowanego leczenia. W przypadku urazów i ostrych dolegliwości dzieci przyjmowani są w ramach Izby Przyjęć. Lekarze pełnią całodobowe dyżury

KADRA

Ordynator

lek. Krzysztof Solecki

Specjalista Chirurg Dziecięcy certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Barbara Grzymała- Turzańska

Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

TELEFON: (32) 46-13-253

LOKALIZACJA: ul. Tadeusza Kościuszki 29

NA ODDZIALE WYKONYWANE SĄ OPERACJE

  1. naczyniaków wczesnodziecięcych
  2. oparzeń
  3. ran przewlekłych
  4. następstw urazów

Lekarze zajmują się leczeniem:

SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 29
44-100 Gliwice

www.szpital4.gliwice.pl