ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII NACZYŃ

KADRA

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
Ordynator oddziału

dr n. med. Janusz Korlacki

mgr Katarzyna Boho

specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

specjalista chirurg

TELEFON: (32) 46-13-231

LOKALIZACJA: ul. Tadeusza Kościuszki 29

DOSTĘPNE BADANIA

Wykonujemy niemal pełny zakres diagnostyki i terapii operacyjnej z zakresu chirurgii ogólnej, głównie w zakresie chirurgii przewodu pokarmowego, chirurgii naczyń kończyn dolnych, chirurgii endokrynologicznej.

Historia:

Oddział Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Miejskim przy ulicy Kościuszki w Gliwicach powstał w 1887r.
Wielu wspaniałych chirurgów wiązało z nim swoje życie zawodowe lecząc mieszkańców miasta.

Ordynatorami Oddziału byli:
1948 - 1972 dr Stefan Ermich,
01.01.1973 – 30.06.1984 dr Janusz Korycki,
01.07.1984 – 30.08.1984 pełniący obowiązki dr Zygmunt Kominek
01.09.1991 – 31.08.1991 dr Piotr Rudzki,
01.10.1991 - 31.03.1998 prof. Roman Kurzbauer,
01.04.1998 – 30.11.2003 dr Ryszard Macyszyn,
01.12.2003 – 28.02.2003 pełniący obowiązki ordynatora dr Krzysztof Świderski,
01.03.2003 – 30.04.2007 pełniąca obowiązki ordynatora dr Simona Oziemska Kwiecień,
01.05.2007 – 15.06.2018 dr Marek Gomoliński.

Kierowali oni wspaniałym zespołem lekarzy i pielęgniarek, którzy z oddaniem i poświęceniem służyli pacjentom.
Każdego roku udzielano pomocy setkom, a w niektórych latach tysiącom chorych.

SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 29 / Zygmunta Starego 20
44-100 Gliwice

www.szpital4.gliwice.pl