ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII NACZYŃ

KADRA

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
Ordynator oddziału

dr n. med. Eugeniusz Majewski

mgr Katarzyna Boho

specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

specjalista chirurgii ogólnej i specjalista chirurgii naczyniowej

TELEFON: (32) 46-13-231

LOKALIZACJA: ul. Tadeusza Kościuszki 29

DOSTĘPNE BADANIA

Wykonujemy niemal pełny zakres diagnostyki i terapii operacyjnej z zakresu chirurgii ogólnej, głównie w zakresie chirurgii przewodu pokarmowego, chirurgii naczyń kończyn dolnych, chirurgii endokrynologicznej.

SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 29 / Zygmunta Starego 20
44-100 Gliwice

www.szpital4.gliwice.pl