Oddział Ortopedii Dziecięcej

KADRA

Ordynator

dr n. med. Piotr Łopata

specjalista ortopeda traumatolog

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Barbara Grzymała- Turzańska

Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

TELEFON: (32) 46-13-253

LOKALIZACJA: ul. Tadeusza Kościuszki 29

SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 29 / Zygmunta Starego 20
44-100 Gliwice

www.szpital4.gliwice.pl