ODDZIAŁ REHABILITACYJNY

Kadra

Kierownik

lek. Marzena Tomkiewicz- Porwoł

 specjalista rehabilitacji medycznej

Pielęgniarka oddziałowa

 Mgr. Jolanta Tomsia

specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

LOKALIZACJA: ul. Zygmunta Starego 20

TELEFON: (32) 33-08-328

Leczenie

Oddział świadczy kompleksowe usługi w zakresie rehabilitacji ogólno usprawniającej dla osób, które wymagają wszechstronnego usprawnienia:

SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 29 / Zygmunta Starego 20
44-100 Gliwice

www.szpital4.gliwice.pl