Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez lekarzy w zakresie Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
nr sprawy KO/18/MED/2023

Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w lokalizacji przy ul. Zygmunta Starego 20

Termin składania ofert: 22.11.2023, godz. 12:00.
Szczegóły postepowania oraz wzory dokumentów w załączeniu.

Załączniki:
- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu.pdf
- Ogłoszenie.pdf
- WKO.pdf
- Załącznik Nr 1 do WKO - Formularz oferty.doc
- Załącznik Nr 2 do WKO wzór umowy.doc
- Załącznik Nr 1 do umowy - zakres obowiązków.doc

SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 29 / Zygmunta Starego 20
44-100 Gliwice

www.szpital4.gliwice.pl