Konkurs ofert na stanowisko Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej
z Pododdziałem Chirurgii Naczyń
nr sprawy KO/19/MED/2023

Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na stanowisko Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyń, w lokalizacji przy ul. Kościuszki 29, w Gliwicach

Termin składania ofert: 15.01.2024, godz. 11:00.
Szczegóły postepowania oraz wzory dokumentów w załączeniu.

Załączniki:
- Ogłoszenie o Konkursie.pdf
- WKO.pdf
- Załącznik nr 1 do WKO 
- Oświadczenie.pdf

- Ogłoszenie o rozstrzygnięciu.pdf

SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 29 / Zygmunta Starego 20
44-100 Gliwice

www.szpital4.gliwice.pl