Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych
nr sprawy KO/1/MED/2024

Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Nefrologicznym, Izbie Przyjęć oraz nadzór nad Stacją Dializ w godzinach ordynackich w lokalizacji przy ul. Kościuszki 29, w Gliwicach

Termin składania ofert: 16.01.2024, godz. 11:00.
Szczegóły postepowania oraz wzory dokumentów w załączeniu.

Załączniki:
- Ogłoszenie
- WKO
- Załącznik Nr 1 do umowy - zakres obowiązków
- Załącznik Nr 1 do WKO - Formularz oferty
- Załącznik Nr 2 do WKO wzór umowy
- Ogłoszenie o Rozstrzygnięciu

SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 29 / Zygmunta Starego 20
44-100 Gliwice

www.szpital4.gliwice.pl