PPK

Zarząd Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. informuje, że w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi została podpisana umowa z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych (PKO TFI) o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK).


Informacje dotyczące PPK dostępne są na stronie internetowej www.pkotfi.pl w części Pracownicze Plany Kapitałowe.

Jednocześnie informujemy, że pod adresem https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/formularze-do-pobrania/ dostępne są niżej wymienione formularze:

  • deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
  • wniosek o ponowne dokonywanie wpłat do PPK,
  • deklaracja obniżenie/zmiana wpłat podstawowych do PPK,
  • deklaracja pracownika: wpłaty dodatkowe do PPK,
  • wniosek osoby, która ukończyła 55 lat, a nie ukończyła 70 lat, o zawarcie umowy o prowadzenie PPK na jej rzecz,
  • oświadczenie uczestnika PPK o zawartych na jego rzecz umowach o prowadzenie PPK,
  • deklaracja rezygnacji z obniżenia wpłaty podstawowej.