Poradnia Otorynolaryngologiczna

W Poradni Otolaryngologicznej udzielane są świadczenia medyczne z zakresu laryngologii z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnostyczno – terapeutycznych. W zakresie procedur medycznych ustalane są wskazania do leczenia szpitalnego, kontynuacja leczenia po zakończonej hospitalizacji i kontynuacja leczenia po zabiegach operacyjnych.

GODZINY PRZYJMOWANIA

LOKALIZACJA: ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice

TYLKO W ZAKRESIE MEDYCYNY PRACY

SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 29 / Zygmunta Starego 20
44-100 Gliwice

Tel. Rejestracja: (32) 33-08-313; TK, RTG, MR: (32) 33-08-358

www.szpital4.gliwice.pl