Poradnia Psychologiczna

Porady w zakresie psychologii.
Uprawnienia do badań kierowców wszystkich kategorii.
Uprawnienia do badań osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz osób posiadających pozwolenie na posiadanie broni.

GODZINY PRZYJMOWANIA

   LOKALIZACJA: ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice

PONIEDZIAŁEK

07:00 - 12:00

WTOREK

07:00 - 12:00

ŚRODA

07:00 - 12:00

CZWARTEK

07:00 - 12:00

PIĄTEK

07:00 - 12:00

Lekarz przyjmuje również według indywidualnych potrzeb.
Rejestracja telefoniczna pod numerem tel. 32 330 83 31

Harmonogram pracy może ulec zmianie, prosimy o kontakt telefoniczny.

BADANIA WYKONYWANE W PORADNI:

SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 29 / Zygmunta Starego 20
44-100 Gliwice

Tel. Rejestracja: (32) 33-08-313; TK, RTG, MR: (32) 33-08-358

www.szpital4.gliwice.pl