Podniesienie jakości usług medycznych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

Beneficjentem projektu jest Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o

Podniesienie jakości usług medycznych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

Cel projektu: Zwiększona dostępność do e-usług publicznych w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

Planowane efekty: wzrost jakość świadczonych usług zdrowotnych, rozbudowa i modernizacja infrastruktury i systemów informatycznych szpitala.

Wartość projektu: 5 254 230,51 zł

Wysokość dofinansowania ze środków UE: 4 465 050,44 zł

SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 29 / Zygmunta Starego 20
44-100 Gliwice

www.szpital4.gliwice.pl