Nazwa projektu i programu: „Weryfikacja metody zapobiegającej rozprzestrzenianie się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dzięki zastosowaniu procedury bezdotykowego pomiaru
temperatury osób wchodzących do szpitala i wychodzących ze szpitala uwzględniającej wpływ warunków klimatycznych takich jak temperatura powietrza, wilgotność, prędkość wiatru na wartości pomiarowe”
w ramach programu „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”

Nazwa beneficjenta: Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. i Politechnika Śląska

Wartość projektu: 667 200 PLN

Wartość dofinansowania: 667 200 PLN

Okres realizacji: 2021-2022

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu: Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”

SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 29 / Zygmunta Starego 20
44-100 Gliwice

www.szpital4.gliwice.pl