RADIOLOGIA KLASYCZNA ( RTG )

PRZECIWWSKAZANIA

1. Ogólne

2. Do badań z podaniem dożylnego jodowego środka kontrastowego - UROGRAFIA

NA BADANIE NALEŻY

  1. Przynieść dotychczasową dokumentację medyczną
  2. W przypadku osoby niepełnoletniej wymagana – obecność opiekuna prawnego i książeczka zdrowia
  3. Na badanie ubrać się bez metalowych dodatków, należy zdjąć biżuterię i ozdoby

SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 29 / Zygmunta Starego 20
44-100 Gliwice

www.szpital4.gliwice.pl